Nowości
GEDA TEAM 2021 Geda-Lift Comfort 13,5m z załamaniem symetrycznym GRATIS
GEDA TEAM 2021 Geda-Lift Comfort 13,5m z załamaniem symetrycznym GRATIS
27 687,66 zł 23 999,98 zł (5 206,07 €) 22 510,29 zł 19 512,18 zł (4 232,58 €)
szt.
GEDA TEAM 2021 Geda Maxi 120S 81m + ramię obrotowe GRATIS!
GEDA TEAM 2021 Geda Maxi 120S 81m + ramię obrotowe GRATIS!
18 246,38 zł 15 299,99 zł (3 318,87 €) 14 834,46 zł 12 439,02 zł (2 698,27 €)
szt.
Promocje
Wciągarka linowa Geda Maxi 120 S 81m
Wciągarka linowa Geda Maxi 120 S 81m
18 278,65 zł 15 299,99 zł (3 318,87 €) 14 860,69 zł 12 439,02 zł (2 698,27 €)
szt.
Geda Fixlift 15,5m
Geda Fixlift 15,5m
32 818,59 zł 27 530,92 zł (5 972,00 €) 26 681,78 zł 22 382,86 zł (4 855,28 €)
szt.
Zestaw kubłów zsypowych 10m - podstawowy
Zestaw kubłów zsypowych 10m - podstawowy
5 854,70 zł 4 752,91 zł (1 031,00 €) 4 759,92 zł 3 864,15 zł (838,21 €)
szt.
Geda Solarlift 21,5m
Geda Solarlift 21,5m
34 390,60 zł 29 734,50 zł (6 450,00 €) 27 959,84 zł 24 174,39 zł (5 243,90 €)
szt.
Geda Solarlift 15,5m
Geda Solarlift 15,5m
30 979,20 zł 26 535,16 zł (5 756,00 €) 25 186,34 zł 21 573,30 zł (4 679,67 €)
szt.
Geda Solarlift 8,5m
Geda Solarlift 8,5m
25 746,85 zł 21 943,60 zł (4 760,00 €) 20 932,40 zł 17 840,33 zł (3 869,92 €)
szt.
Drabina dekarska Geda Lift Standard 200kg - Starter
Drabina dekarska Geda Lift Standard 200kg - Starter
16 492,28 zł 14 281,78 zł (3 098,00 €) 13 408,36 zł 11 611,20 zł (2 518,70 €)
szt.
Geda Lift Comfort 250 kg - Starter
Geda Lift Comfort 250 kg - Starter
18 509,15 zł 15 835,35 zł (3 435,00 €) 15 048,09 zł 12 874,27 zł (2 792,68 €)
szt.
Geda Lift Fixlift 250kg dwubiegowa - starter
Geda Lift Fixlift 250kg dwubiegowa - starter
19 776,90 zł 16 941,75 zł (3 675,00 €) 16 078,78 zł 13 773,78 zł (2 987,80 €)
szt.
Wciągarka linowa Geda Maxi 120S 81m do fasad - konfigurator
Wciągarka linowa Geda Maxi 120S 81m do fasad - konfigurator
18 250,00 zł 15 299,00 zł 14 837,40 zł 12 438,21 zł
szt.
Wciągarka linowa Geda Maxi 120S 81m do elewacji - konfigurator
Wciągarka linowa Geda Maxi 120S 81m do elewacji - konfigurator
18 246,38 zł 15 299,99 zł (3 318,87 €) 14 834,46 zł 12 439,02 zł (2 698,27 €)
szt.
Wciągarka linowa Geda Star 200
Wciągarka linowa Geda Star 200
10 503,89 zł 8 828,15 zł (1 915,00 €) 8 539,75 zł 7 177,36 zł (1 556,91 €)
szt.
Zwroty, reklamacje i warunki gwarancji
 1. Wszelkie pytania, zastrzeżenia, reklamacje w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług, funkcjonowaniu Sklepu dekarze.pl oraz zakupionych Produktów Użytkownik może zgłaszać drogą elektroniczną pod adresem biuro@dekarze.pl
 2. Każdy produkt posiada okres gwarancji zgodny z kartą gwarancyjną producenta i może być reklamowany także w punktach serwisowych danego producenta podanych w karcie gwarancyjnej. Reklamacje wynikające z niedopełnienia obowiązków przez Kupującego nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych w trakcie transportu będą uwzględniane jedynie po sprawdzeniu zawartości przesyłki w chwili jej odbioru. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji jest przesłanie na adres High-Tech Sp. z o.o., ul. Strzegomska 55G, 52-427 Wrocław protokołu reklamacyjnego spisanego razem z kurierem dostarczającym przesyłkę.
 4. Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Użytkownika w terminie 30 Dni roboczych.
 5. Usługodawca, w celu uzyskania informacji niezbędnych dla udzielenia odpowiedzi na reklamację zastrzega sobie prawo kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty e-mail z Użytkownikiem.
 6. Usługodawca odmówi rozpatrzenia reklamacji, jeżeli Użytkownik nie przekaże wymaganych przez Usługodawcę do tego celu informacji i dokumentów.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo przedłużenia 30 dniowego terminu na odpowiedź w sytuacji, w której udzielenie odpowiedzi uzależnione jest od decyzji producenta Produktu lub zebrania dodatkowych analiz technicznych lub prawnych, o czym poinformuje niezwłocznie Użytkownika składającego reklamację. 

Warunki gwarancji GEDA

 1. O ile nie zastrzeżono inaczej, High-Tech Sp. z o.o. udziela kupującemu gwarancji na wyroby na okres 12 miesięcy od daty wystawienia FAV. W przypadku roszczeń gwarancyjnych obowiązują przepisy dotyczące podmiotów gospodarczych.

 2. W razie roszczenia gwarancyjnego należy przedłożyć dowód zakupu maszyny, na którym widoczna jest data zakupu, rodzaj maszyny wraz z jej numerem seryjnym.

 3. O wykryciu wad lub usterek kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę w formie pisemnej pocztą elektroniczną. Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe jest nie dłuższy niż 72 godziny robocze od momentu zgłoszenia. Czas liczony jest od momentu zgłoszenia do momentu reakcji serwisu, obejmującego co najmniej kontakt zwrotny z zgłaszającym i wstępną analizę problemu.

 4. W przypadku użytkowania urządzenia pomimo wykrycia wady/usterki/uszkodzenia gwarancja wygasa.

 5. Naprawa lub wymiana towaru na wolny od wad nastąpi w najkrótszym możliwym terminie. Decyzja o sposobie rozpatrzenia gwarancji pozostaje po stronie Serwisu.

 6. Kupujący jest zobowiązany do używania wyrobów zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem bezpieczeństwa, wszelkich przepisów i regulacji dotyczących korzystania z nich.

 7. Gwarancją nie są objęte części normalnie zużywające się w trakcie eksploatacji oraz wady powstałe w wyniku lub w związku ze zmianami dokonanymi w wyrobach lub w wyniku naprawy, która miała miejsce bez wcześniejszej pisemnej zgody Sprzedawcy udzielającego gwarancji.

 8. Sprzedawca nie jest zobowiązany do naprawy wyrobów ani świadczenia innych usług z tytułu gwarancji w przypadku wady powstałej z przyczyn: niewłaściwego montażu
  (o ile był nie wykonywany przez Sprzedawcę) i regulacji, przekroczenia parametrów technicznych, stosowania niewłaściwych mediów, niewłaściwej eksploatacji i konserwacji (niezgodnej z instrukcją eksploatacji) oraz ingerencji w pliki źródłowe sterowników.

 9. Koszty dostawy oraz odbioru maszyny z serwisu ponosi Kupujący. Dotyczy to również kosztów wezwania serwisu.

 10. Naprawa lub wymiana poszczególnych części nie powoduje przedłużenia okresu gwarancji określonego dla danej maszyny.

 11. Gwarancja wygasa w razie dokonywania napraw lub przeróbek maszyny przez nieautoryzowany personel. Ciężar odpowiedzialności za dopilnowanie odpowiedniego serwisowania sprzętu spoczywa na Kupującym.

 12. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji nie rozciąga się na następujące przypadki:
   Szkody powstałe w wyniku działania sił wyższych (Uderzenie pioruna, tornado, powódź) lub innych czynników zewnętrznych
   Szkody powstałe w wyniku złego użytkowania lub inne szkody nie wynikające z wad fabrycznych lub materiałowych.
   Uszkodzenia elementów podlegających naturalnemu zużyciu: lin, rolek, węży, zaworów, uszczelnień, filtrów i innych części tego typu.
   Uszkodzenia kabla zasilającego i wtyczki.

 

Informujemy, że w przypadku zawarcia Umowy sprzedaży jako firma/przedsiębiorca prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie przysługuje. Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl